Back
Next
МАРКУВАННЯ ЛАКОФАРБОВИХ МАТЕРІАЛІВ
Назви (марки) лакофарбових матеріалів уніфіковані. На початку марки ставляться дві букви, що позначають плівкоутворюючу основу. Після букв ставляться одна або дві цифри, які позначають область застосування:

1 - атмосферостійка,
2 - стійка усередині приміщення,
3 - для консервації металовиробів,
4 - стійка до гарячої води,
5 - спеціальна (для шкіри, гуми і т.п.),
6 - стійка до нафтопродуктів,
7 - стійка до агресивних середовищ,
8 - термостійкий,
9 - електроізоляційна,
0 - лак, грунт, напівфабрикат,
00 - шпаклівка.

За цифрою, що вказує застосування, йдуть цифри, що позначають заводський номер фарби.

Наприклад, КО-1112 - емаль, в якій плівкоутворююча основа кремній-органічна смола, атмосферостійка, заводський номер 112; лак НЦ-228 - основа нітроцеллюлоза, стійкий усередині приміщення, заводський номер 28; лак БТ-577 - основа бітум, пек, спеціальний, заводський номер 77.
Готові до вживання масляні фарби маркуються не за правилами, прийнятим для всіх лакофарбових матеріалів. Наприклад, марка "Фарба МА-15, синя" розшифровується так: фарба масляна, синя, для зовнішніх робіт (цифра 1) на комбінованій оліфі (цифра 5). Якщо перша цифра 2, це означає, що фарбу застосовують тільки для внутрішніх робіт. Друга цифра говорить про оліфі, на якій фарба приготована: 1 - натуральна оліфа, 2 - оксоль, 3 - гліфталева, 4 - пентафталева і 5 - комбінована оліфа.

Для позначення густотертих фарб перед першою цифрою додається нуль, інші цифри мають те ж значення, що і для готових до вживання фарб.

Позначення: АТ
Плівкоутворююча основа: Поліаміди

Позначення: АК
Плівкоутворююча основа: Поліакрилати

Позначення: АС
Плівкоутворююча основа: Сополімери поліакрилу

Позначення: АЦ
Плівкоутворююча основа: ацетилцелюлози
Позначення: БТ
Плівкоутворююча основа: Бітуми і пеки

Позначення: ВА
Плівкоутворююча основа: Полівінілацеталі

Позначення: ВЛ
Плівкоутворююча основа: Полівінілбутералі

Позначення: ВН
Плівкоутворююча основа: Вініли і вінілацетати

Позначення: ВС
Плівкоутворююча основа: Сополімери полівінілацеталі

Позначення: ГФ
Плівкоутворююча основа: Гліфталеві смоли

Позначення: ІК
Плівкоутворююча основа: Ідіенкумаронові смоли

Позначення: КК
Плівкоутворююча основа: Каніфоль
Позначення: КО
Плівкоутворююча основа: Кремнійорганічні смоли

Позначення: КП
Плівкоутворююча основа: копали

Позначення: КС
Плівкоутворююча основа: Сополімери карбінолу

Позначення: КЧ
Плівкоутворююча основа: Каучуки

Позначення: МА
Плівкоутворююча основа: Масла рослинні

Позначення: МЛ
Плівкоутворююча основа: Меломіноалкіди

Позначення: МС
Плівкоутворююча основа: Алкідно- і масляностирольні
Позначення: МЧ
Плівкоутворююча основа: Мочовиноформальдегідні смоли

Позначення: НЦ
Плівкоутворююча основа: Нітроцелюлоза

Позначення: ПФ
Плівкоутворююча основа: Пентафталеві смоли

Позначення: ПЕ
Плівкоутворююча основа: Поліефіри насичені

Позначення: УР
Плівкоутворююча основа: Поліуретани

Позначення: ФА
Плівкоутворююча основа: Фенолалкіди

Позначення: ФЛ
Плівкоутворююча основа: Крезолформальдегіди
Позначення: ФМ
Плівкоутворююча основа: Фенольно-масляні смоли

Позначення: ФП
Плівкоутворююча основа: Фторопласти

Позначення: ХВ
Плівкоутворююча основа: Полі- і перхлорвініли

Позначення: ХС
Плівкоутворююча основа: Сополімери вінілхлориду

Позначення: ШЛ
Плівкоутворююча основа: Шелак

Позначення: ЕП
Плівкоутворююча основа: Епоксидні смоли
Позначення: ЕТ
Плівкоутворююча основа: Поліетилен і поліізобутилен

Позначення: ЕФ
Плівкоутворююча основа: Епоксідноефірні смоли

Позначення: ЕЦ
Плівкоутворююча основа: Етилцелюлоза

Позначення: ЯН
Плівкоутворююча основа: Янтар
Розчинники і розріджувачі

Основне призначення цих матеріалів - розчиняти і розбавляти лакофарбові матеріали. Знаючи склад і призначення розчинників і розріджувачів, можна з успіхом застосовувати їх для інших цілей, наприклад, для виготовлення клеїв, знежирення матеріалів і т.п.

Прості розчинники

Ацетон - розчиняє природні смоли, масла, полістирол, епоксидні смоли, сополімери вінілхлориду, поліакрилати, хлоркаучук.

Бензин ( "Калоша", Б-70) розчиняє каучуки, в гарячому вигляді - поліетилен.

Бензол розчиняє масла, жири, воски, каучуки, ефіри целюлози, деякі кремнійорганічні смоли, в гарячому вигляді - поліетилен.

Бутилацетат розчиняє ефіри целюлози, масла, жири, хлоркаучук, вінілові сополімери, карбінольні смоли.

Дихлоретан розчиняє даммару, ку-марон, вінілові полімери, акрилати, полістирол.

Ксилол розчиняє алкідностирольні і дівінілацетіленові (лак "етиноль") полімери.
Метилацетат - аналог ацетону.

Метиловий спирт (метанол) розчиняє нітрати целюлози, полівінілацетат, новолачні смоли.

Скипидар розчиняє копали, даммару, каніфоль. Розріджувач масляних, алкідностирольних і епоксидних фарб (лаків).

Сольвент розчиняє масла, бітуми, каучуки, мочевиноформальдегідні олігомери, поліефіри тетрофталевой кислоти, поліефіраміди і поліефіріміди.

Толуол розчиняє шелак, копали, складні ефіри целюлози, полістирол, кремнійорганічні смоли. У суміші з іншими розчинниками (він - основна складова) розчиняє епоксидні, вінілові та акрилатні полімери, хлоркаучук, алкіди. У гарячому вигляді розчиняє поліетилен.


Уайт-спірит (важка фракція бензинів) розчиняє жирні алкіди, бутил- і ціклокаучук, полібутілметакрілат, епоксиефіри.

Циклогексан розчиняє етілцеллюлозу, масла, жири, воски, каучуки.

Циклогексанон розчиняє складні ефіри целюлози, жири, масла, більшість природних і синтетичних полімерів, поліуретан.

Етилацетат розчиняє більшість полімерів.

Етилцелозольв розчиняє мочевиноформальдегідні олігомери, карбінольні смоли, полівінілформальетілаль (вініфлекс).